user_mobilelogo

Na dřevostavby se díky historickému vývoji stavění pohlíží, nebo pohlíželo jako na stavby nižší kategorie. Opak je pravdou a systémy s hlavní nosnou konstrukcí na bázi dřeva využívají i ta nejluxusnější sídla. Díky snadné opracovatelnosti a tvarovatelnosti dřeva je možné vykouzlit zajímavé tvary budov. A to jak prostorové, tak půdorysné. Je možné ho využít nejen na nosnou konstrukci, ale i podlahy, vnitřní a vnější obklady a dokonce i jako střešní krytinu.


Pokud jste se rozhodli pro dřevostavbu, tak Vaše budoucí bydlení rozkreslím ve specializovaném CAD/CAM programu pro dřevěné konstrukce (včetně jednotlivých vrstev opláštění), doplním Vaše požadavky a úpravy oproti projektu, případně dodám projekt pro stavební povolení.


Zpracováním v programu eliminuji nepřesnosti PD, které mohou vzniknout tím, že projektant pracuje pouze ve 2D a nemá možnost si ověřit veškeré souvislosti v celkovém 3D pohledu na konstrukci. Z programu si vyexportuji přesné výpisy pro objednávku rostlého řeziva, KVH, BSH a dalších materiálů, které mají být součástí dodávky, případně poskytnu výpisy střešních ploch pro objednání krytiny a veškerých doplňků. Samozřejmě Vám zašlu k odsouhlasení základní půdorysy, řezy a 3D pohledy na konstrukci. Po odsouhlasení konstrukci rád vyrobím ručně, případně odešlu data pro výrobu do firmy s tesařským CNC strojem. Konstrukci je možné připravit na staveništní montáž, kdy jsou jednotlivé stěny rozloženy na dílce. Skládají se potom přímo na základové desce a po zkompletování se postaví a usadí na správné místo. Je také možné připravit konstrukci pro paneláž. Stěna se pak na staveniště přiveze zkompletovaná, v různém stupni dokončení (např. rám jednostranně opláštěný ztužující deskou; rám oboustranně opláštěný, zateplený; adt.).

Po dokončení mé práce Vám předám dokumentaci skutečného stavu, kde uvidíte pozice jednotlivých prvků ve stěnách, umístění stropních trámů a systém kotvení stěn – vše, co se může hodit, když se po letech rozhodnete k domu přistavět pergolu, zimní zahradu, nebo upravit dispozice.

 

Kontaktní formulář